Viễn thông Gia Việt

Đầu ghi hình Pravis dòng Hybrid 4.0 Mega Pixels 32 kênh 1080p, All in One: TVI, AHD, 960H, CVI, Analog HD DVR (real time) HPR 32CH DVR. Model: HPR-3200
Feature:

- TVI & AHD & 960H All in one Type / 32ch Record & Search
- Recording Speed : 1920X1080 (1080p@480fps) 
- 2U Case, HDMI (1080 Display), VGA output, Spot out
- 4 x SATA HDD (Max. 32TB)
- 12V DC,  Alarm 16/2, Audio 8/1
- RS-485 x 2pcs , 4K display
- S/W Package: CMS, iPhone, Android
Made in Korea